Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

 


ชีวาเลียร์มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการติดตั้ง Call Center ที่ใช้ภาษามือ

       ประเทศไทยได้มีศูนย์ช่วยเหลือคนหูหนวกขึ้นเป็นครั้งแรกก่อนหลายๆ ประเทศประจวบเหมาะกับมหาอุทกภัยน้ำท่วมในประเทศไทยศูนย์นี้ได้มีบทบาทอย่างมากที่ช่วยให้ผู้พิการในการพูดและการได้ยินสามารถติดตามข่าวและขอรับความช่วยเหลือได้อย่างทันเหตุการณ์ แม้จะอยู่ห่างไกลในต่างจังหวัด ชีวาเลียร์มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการติดตั้ง Call Center ที่ใช้ภาษามือแห่งนี้รายละเอียดติดตามได้จาก เอกสารอ้างอิง