Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

 


Team Building and Service Mind

บริษัท ชีวาเลียร์ ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร "Team Building and Service Mind" ขึ้นในวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2553 บรรยายโดย อ.ไววิทย์ แสงอลังการ ในหัวข้อด้านการบริการ การพัฒนาตนเอง สร้างทัศนคติเชิงบวก การทำงานเป็นทีม การนำเสนอ การเป็นวิทยากร และอื่นๆ


 

อ.ไววิทย์ แสงอลังการ วิทยากรผู้ให้ความรู้

 

ภาพบรรยาการในงาน